22.5.2021 Tilaus saapui

Harry Karvonen, Pispalan IT

Viikko sitten tilaamani radiot saapuivat UPS:n toimittamana.

Tilaus sisälsi kaiken mitä oletinkin. Tosin pari rimaa oli irtonaisena ja ne pitää itse juottaa kiinni, mikäli niitä tarvitsee. Tilauksen sisältö esitetty seuraavassa kuvassa.

Tilauksen sisältö

Laitteen toisella puolella on OLED-näyttö, kuten seuraavasta kuvasta käy ilmi.

Laitteen toinen puoli

Pian pääsen tutkimaan, miten LoRa-radion kanssa kommunikointi tapahtuu. Ehkä jo ensi viikonloppuna saan ensimmäisen radio-paketin lähetyksen ja vastaanoton tehtyä.

Nopealla kokeilulla varmistin että laite käynnistyy ja antaa jotain elon merkkejä. Kytkin laitteen USB-piuhalla koneeseen ja totesin että laiten käyy USB-sarjaportti-sovittimena. Elonmerkkien varmistuminen tapahtui käyttämällä minicom-ohjelmaa. Laitteen asetukset ovat 115 200 bit/s ja 8N1.

Komennon käynnistämisen yhteydessä valitsen laitteeksi /dev/ttyACM0.

$ minicom -D /dev/ttyACM0

Pätkä ulostuloa:

[I][reset.cpp:64] do_after_reset(): Starting Software v1.9.982, runmode 0
[I][configmanager.cpp:190] loadConfig(): Reading settings from NVS
[I][configmanager.cpp:55] open_storage(): Opening NVS
[I][configmanager.cpp:60] open_storage(): Done
[I][configmanager.cpp:204] loadConfig(): NVRAM settings version = 1.9.982
[I][configmanager.cpp:222] loadConfig(): bsecstate = 0
[I][configmanager.cpp:227] loadConfig(): loradr = 5
[I][configmanager.cpp:235] loadConfig(): txpower = 14
[I][configmanager.cpp:243] loadConfig(): adrmode = 1
[I][configmanager.cpp:251] loadConfig(): screensaver = 0
[I][configmanager.cpp:259] loadConfig(): screenon = 1
[I][configmanager.cpp:267] loadConfig(): countermode = 0
[I][configmanager.cpp:275] loadConfig(): sendcycle = 30
[I][configmanager.cpp:283] loadConfig(): wifichancycle = 50
[I][configmanager.cpp:291] loadConfig(): wifiantenna = 0
[I][configmanager.cpp:299] loadConfig(): vendorfilter = 1
[I][configmanager.cpp:307] loadConfig(): rgbluminosity = 30
[I][configmanager.cpp:315] loadConfig(): blescantime = 8
[I][configmanager.cpp:323] loadConfig(): BLEscanmode = 0
[I][configmanager.cpp:331] loadConfig(): WIFIscanmode = 1
[I][configmanager.cpp:339] loadConfig(): rssilimit = 0
[I][configmanager.cpp:347] loadConfig(): payloadmask = 127
[I][configmanager.cpp:355] loadConfig(): Monitor mode = 0
[I][configmanager.cpp:362] loadConfig(): Done
[I][i2c.cpp:23] i2c_scan(): Starting I2C bus scan...
[I][i2c.cpp:44] i2c_scan(): 0x3C: SSD1306 Display controller
[I][i2c.cpp:71] i2c_scan(): I2C scan done, 1 devices found.
[I][main.cpp:242] setup(): Starting LED Controller...
[I][power.cpp:171] calibrate_voltage(): ADC characterization based on reference voltage stored in eFuse
[I][lorawan.cpp:297] lora_stack_init(): LORA send queue created, size 600 Bytes
[I][lorawan.cpp:300] lora_stack_init(): Starting LMIC...
[I][main.cpp:375] setup(): Starting Wifi...
[I][main.cpp:388] setup(): Starting Interrupt Handler...
[I][main.cpp:412] setup(): Starting Timers...
[I][main.cpp:470] setup(): Starting Timekeeper...
[I][timekeeper.cpp:151] timepulse_init(): Timepulse: internal (ESP32 hardware timer)
[I][timesync.cpp:52] timesync_request(): [10.508] Timeserver sync request seqNo#114 started
[I][main.cpp:477] setup(): Features: OLED LED BATT OTA LORA FILTER PACKED WIFI
[I][cyclic.cpp:73] doHousekeeping(): Battery: 4114mV

Tästä pystyn toteamaan että laite ainakin on hengissä. Radion toimintaa ei vielä tämän perusteella pysty varmistaan. Laitteen OLED-näytössä näkyi myös jotain dataa, josta ei vielä ole hajua mitä kaikkea ne tarkoittavat.